O mnie

Joanna Leszczyńska

Jestem filologiem anglistą, lektorem jęz. angielskiego, tłumaczem w zakresie języka angielskiego użytkowego oraz specjalistycznego: medycznego i prawniczego.

Wykonuję tłumaczenia i korekty tekstów specjalistycznych dla naukowców i badaczy indywidualnych oraz dla uczelni wyższych i instytucji.

Oferuję spersonalizowaną usługę dostosowaną do potrzeb klienta oraz wymogów publikacyjnych. Podczas tłumaczeń i korekty cały czas kieruję się prawem autorskim. Redagowanie odbywa się wyłącznie za zgodą klienta i na każdym etapie uzgadniane są szczegóły teksty tak, aby przekazać zamierzony  przez autora sens merytoryczny. Posiadam łatwy i szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych w celu zapewnienia merytorycznej spójności z aktualnymi trendami językowymi. Moja oferta obejmuje także najistotniejszy dla naukowców finalny etap przed publikacją, czyli redagowanie tekstu wedle uwag Recenzentów oraz korespondencję z Recenzentami.

Doświadczenie potwierdzone referencjami oraz udokumentowane opublikowanymi pracami  (lista prac w których jestem współautorem, oraz prac tłumaczonych lub korektowanych dostępna jest w największej bazie publikacji medycznych PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, (1992-1997).

Podczas 5-letniego kształcenia zdobyłam kompetencje językowe na bardzo wysokim poziomie, który umożliwia pracę zarówno tłumacza jak i lektora języka obcego.

Odbyłam szkolenie Researcher ID organizowane przez Clarivate Analytics dla Uniwersytetu Medycznego dotyczące poruszania się po bazie publikacji naukowych Web of Science Core Collection, marzec 2018.

Studentka Podyplomowych Studiów Tłumaczeń Specjalistycznych Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Zdobywam i poszerzam kompetencje w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i przysięgłych, zarówno ustnych jak i pisemnych, (2020-2021)

Writefull:
webinar „Jak wykorzystywać narzędzie do pisania i redagowania tekstów naukowych”, październik 2020

Wykonane tłumaczenia